Har du brug for en vikar?

Vision & Værdier

vardier
  • Vi tror på, at alle opgaver kan løses igennem en pædagogisk og anerkendende  indsats.
  • Vi tror på, at kommunikation og viljen til at sætte sig i borgerens sted, er essentielle for at gøre en forskel for udsatte borgere.
  • Vi ved at det rette mix af personlige kompetencer og faglige kvalifikationer er afgørende for succesen.
  • Den bedste leverandør af sundhedsfaglige vikarydelser
  • Vikaropgaver skal ikke vælte institutionens budget
  • Leverancekvalitet og -sikkerhed skal være høj
  • Det professionelle og troværdige valg for vores kunder
  • Samarbejdet skal være engageret og værdiskabende
  • Den gode stabile arbejdsplads for vikarer og fastansatte